Facklitteratur

Sociala och betendemässiga utmaningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Syn- och hörselnedsättningar
Språk
Samtal och kommunikation
Läsning och läsförståelse

Kyrkslätt svenska resurscentrum

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© KSR 2020

Gjort med hjälp av:

wix.com