top of page

Till föräldrar

Här finns samlat en del länkar först allmänna föreningar och institutioner som kan stöda er i ert föräldraskap. Längre ner finn länkar till föreningar som arbetar kring barn med olika specialbehov. Längst ner föreningar i Sverige. Sist på sidan finns tips kring ​studier.

Hem&skola

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem och skolor i Svenskfinland. De jobbar för att barnen skall må bra och för att föräldrarna skall göras delaktiga i sina barns lärande och skolgång.

Hem&skola föreningar - här hittar du föreningarna i  Kyrkslätt

Folkhälsan - barn

Folkhälsan har samlat aktuell information för både föräldrar och professionella som rör barn i småbarnspedagogik fram till åk 6.

Folkhälsan - unga

Folkhälsan har samlat aktuell information för både unga och professionella som rör ungdomar.

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893 som arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligt samhälle. De ger stöd och råd till barn och familjer som upplever vardagen utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska utmaningar. 

Luckan

Luckan erbjuder kultur och information åt barn, unga och vuxna. De står för informations tjänsten våga fråga och ärligt talat . Luckan i Kyrkslätt ordnar föreläsningar och workshoppar. Se Luckan i Kyrkslätts hemsida för information om vad de har på gång just nu.

SVEPS

Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap. Vi hjälper unga i ärenden som berör sysselsättning, studier, gruppverksamhet, arbetsprövning och arbete. Det kan också handla om frågor kring ekonomi, boende, socialt och psykiskt välmående samt rehabilitering – det som är aktuellt för den unga.

Navigatorn

Navigatorn är en plats för alla under 30 år, där man får gratis hjälp och stöd i många olika frågor om alltifrån studier och arbete till boende och allt däremellan. Du är välkommen till Navigatorn som du är, oavsett situation! Navigatorn finns i Kyrkslätt på Kyrkstallsvägen 1.

www.bamsegruppen.org

Fduv.fi

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. På sajten berättas om personer med intellektuell funktionsnedsättning, om service och tjänster för målgruppen, om FDUV och deras verksamhet. 

Dyslexi.fi

På dessa sidor hittas information om vilka tecken som kan tyda på dyslexi, var man kan göra en dyslexiutredning och hurdana metoder och hjälpmedel det finns för att underlätta tillvaron. Här finns också ett snabbtest, som preliminärt visar ifall du har tecken som kan tyda på dyslexi, samt läsa om andra dyslektikers erfarenheter.

smäly.fi

Smarta verktyg - bättre resultat. Information om hur digital läsning och skrivning kan bli enklare med kostnadsfria funktioner och appar.

Lukihero.fi 

Lukihero är en intresseförening för personer i alla åldrar med läs- och skrivsvårigheter

horsel.fi

Svenska hörselförbundet har nio lokala medlemsföreningar. Den som finns närmast är:

vastnyland.horsel.fi

föreningen vill ge handledning och hjälp med sina hörhjälpmedel samt hörselrådgivning.

fss.fi

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

mileli.fi

Mieli.fi är föreningen Psykisk hälsa i Finland r.f.s sida där de informera om stöd i livets olika skeden. 

I Sverige finns även:

attention.se

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom.

Länkar och klipp om STUDIETEKNIK

Youtube kanalen orka plugga är Utbildningsradion i Sveriges kanal där de lagt upp många olika klipp om hur du kan tänka kring dina studier.

Youtube kanalen Studera smart är gjort för universitetsstuderande men tar upp många saker som gäller alla som studerar.

Matt Walker har ett TED talk om vikten av att sova. Han berättar hur sömnen påverkar vårt minne och på vis även inlärningen.

Hjärnforkaren Minna Huotilanen berättar om hur man kan rensa sitt minne och lära sig bättre.

Studentexamensnämnden

Här beskriver nämnden hurdana specialarrangemang som kan göras för elever som behöver beaktas speciellt under studentskrivningarna.

bit.ly/winskolhjälp

För elever i åk 7-9 finns tankekartor och hjälp för en del läsämnen på denna sida.

Läroteket föräldrahörnan

Information om hjärnan, minnet och studietekniker. Tips på hur man kan utnyttja hjärn- och minnesfunktionerna och studieteknikerna hemma för att stödja barnet i sitt skolarbete. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page