top of page

Till alla speciallärare

Här finns länkar till intressant läsning och nyheter kring specialpedagogik.

valteri.fi

Valteri är nationellt och en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri center för lärande och kompetens stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Niilo-Mäki institutet

Institutet forskar, ger ut material och ordnar fortbildningar kring aktuella specialpedagogiska områden. Du kan prenumerar på deras nyhetsbrev för att få veta vad de gör just nu. Det mesta görs på finska. 

nuoriso-keskus.fi 

Harvinaiskeskus Norio har information om de flesta diagnoser som ges i finland. Här kan du söka diagnos och läsa om den.

Datero

IKT för specialgrupper. Datero stöder speciallärare i arbetet med läs-. skriv och inlärningssvårigheter. 

specialpedagogik.se

Tidningen Specialpedagogik är en pedagogisk tidskrift med tips från klassrum, forskning och debatt. Inspiration i yrket, oavsett vilken skolform läraren arbetar i.

mieli.fi

Psykisk Hälsa Finland rf. vill hjälpa och stöda i alla livsskeden. Deras fokus område är psykisk hälsa, de har 

smäly.fi

Smarta verktyg - bättre resultat. Information om hur digital läsning och skrivning kan bli enklare med kostnadsfria funktioner och appar.

spsm.se

Specialpedagogisk skolmyndighet i Sverige vill erbjuder kostnadsfritt stöd till dig som jobbar för att alla ska få en likvärdig utbildning. Aktuell information och fortbildning.


attention.se

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page