Läsning, skrivning, ord och begrepp

Börja läsa - bokserier i olika svårighetsgrad
Palin & Lycko - exempel, finns flera olika
Ljud och rim
Fonologi, bokstäver och ord
Textförståelse och berättande
Litteratur
Begrepp
Stavning

Kyrkslätt svenska resurscentrum

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© KSR 2020

Gjort med hjälp av:

wix.com