top of page

Kyrkslätts Svenska Resurscentrum

KSR

 

KSR är ett specialpedagogiskt resurscentrum som finns till för främst barn, elever och studerande och personal inom Kyrkslätts svenska småbarnspedagogik och skolor.

 

Målsättning:

•   samordnar och utvecklar specialpedagogiska material i kommunens svenskspråkiga enheter

•   försäkrar likvärdig tillgång till specialpedagogiska material inom enheterna

•   strävar till god tillgång till hjälpmedel i lärandet, växandet och skolgången.

Syfte:

•   att främja växande och lärande

•   likvärdigt stöd till alla

•   ta tillvara och utveckla det specialpedagogiska kunnandet i kommunen

•   samla specialpedagogiskt material som finns i kommunen

•   stödja enheternas personal i deras yrkesroll

Målgrupp:

·       småbarnspedagogik (också privat), grundläggande utbildning och gymnasiet i  Kyrkslätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page